WORK / INSPIRATION

CAT telecom Calendar 2017

INSPIRATION

 

 

Agency : Work Actually
Artist : ธเนศ เพชรเลิศ / Digital painting     ดริสา การพจน์ / Treditional media drawing

ภาพวาดและเนื้อหา รวมไปถึงวิดีโอทั้งหมดในผลงานปฏิทินชุดนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของศิลปินผู้วาด, บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (ผู้ว่าจ้าง) ,

บริษัท เวิร์ค แอคชวลลี่ จำกัด (ผู้ออกแบบ) ห้ามนำไปเปลี่ยนแปลง ทำซ้ำ หรือใช้ส่วนหนึ่งส่วนใด ในเชิงพาณิชย์ โดยไม่ได้รับอนุญาต จากเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษร โดยเด็ดขาด